ua en

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Сертифікакція медичних виробів та систем управління якістю

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська 10, офіс 1
тел/факс. (+380 44) 593-71-92 / тел. (+380 44) 593-71-91
info@ucmcp.com.ua

Увага! 11-12 червня 2013р. Міжнародна конференція щодо реалізації принципів Конвенції MEDICRIME ...

 Міжнародна конференція щодо  реалізації принципів Конвенції MEDICRIME у боротьбі з фальсифікацією медичної продукції у Києві.

 

Рада Європи розробила перший міжнародний договір Конвенцію MEDICRIME з контрафактом медичної продукції та аналогічної злочинної діяльності, що представляє загрозу для охорони здоров'я,  щоб кваліфікувати як злочини:

 -  виготовлення контрафактної медичної продукції;

 - поставки і обіг підробленої медичної продукції;

  - фальсифікацію документів;

 -  несанкціоноване виготовлення або постачання лікарських засобів та маркетинг медичних пристроїв, які не відповідають вимогам відповідності.

The Convention also lays down a framework for national and international co-operation between the competent health, police and customs authorities on both the national and international levels, measures for crime prevention by also involving the private sector, and the effective prosecution of crime and the protection of victims and witnesses. Furthermore, it provides for the establishment of a committee to follow up the implementation of the Convention by the signatory states . Конвенція також встановлює основу для національного і міжнародного співробітництва між компетентними органами охорони здоров'я, поліції та митних органів як на національному та міжнародному рівнях заходів щодо попередження злочинності також шляхом залучення приватного сектора, а також ефективне кримінальне переслідування і захисту жертв і свідків.

On 8 December 2010, the Committee of Ministers of the Council of Europe - representing 47 European Countries - adopted the MEDICRIME Convention and invited the Secretary General to disseminate the Convention widely among non-member states that may be interested in becoming parties, in particular among those states with observer status with the European Pharmacopeia. Контрафактна медична продукція та подібні злочини являє собою глобальну загрозу і 8 грудня 2010 Комітет міністрів Ради Європи - це 47 європейських країн - прийняли Конвенцію MEDICRIME, і запропонували поширення Конвенції серед держав-нечленів, які можуть бути зацікавлені у приєднанні, зокрема серед цих держав зі статусом спостерігача при Європейській фармакопеї.

 As the counterfeiting of medical products and similar crimes constitutes a global threat, the Convention will be open to member and non-member states of the Council of Europe, as has been the case for other recent conventions. У 2011 році Україна була в числі країн, що першими підписали Конвенцію MEDICRIME і першою ратифікувала її у 2012 році.  Ось чому, ініціюючи даний захід, Рада Європи звернулася саме до Українського Уряду з пропозицією провести міжнародну конференцію "Підходи до практичної реалізації Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я (Конвенція "MEDICRIME")".

Прес-конференція з учасниками Конференції відбудеться 11 червня 2013 року  у Морфологічному корпусі Медичного Університету ім. О.О. Богомольця.

В прес-конференції візьмуть участь:

Грищенко К.І., Віце-прем'єр-міністр України;

Бахтєєва Т.Д., Голова Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України;

Соловйов О.С., Голова Державної служби України з лікарських засобів;

Я. Клейсен, Директор Директорату з інформації та протидії злочинності, Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи;

К. Херомонте, Голова управління кримінального права Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи.

А також представники:

Ради Європи;

Генерального Директорату з прав людини та верховенства права (DG I) Ради Європи;

Генерального Директорату з Демократії (DGII);

Парламентської Асамблеї Ради Європи.